Dữ liệu đã được sao chép: hãy dán nó ở bất cứ đâu!
CV link has been copied: paste it anywhere!
Vui lòng nhập ít nhất 3 ký tự.
Ôi không… vui lòng cung cấp một địa chỉ email hợp lệ
Ôi không… vui lòng cung cấp số điện thoại hợp lệ
Trường này là bắt buộc
Mật khẩu không khớp
Lỗi đăng ký. Vui lòng thử lại trong vài phút.
Value is too long for this field.

Đơn giản & định giá hợp lý

Pro

Hàng năm
Hàng tháng

$4.90 USD

  / 
tháng

$5.90 USD

  / 
tháng
$70.80 USD
  $58.80 USD / năm: tiết kiệm17% trong gói hàng năm
Lưu17% trong gói hàng năm
 • Tất cả các tính năng của STARTER
 • PRO Xây dựng thương hiệu tùy chỉnh
 • PRO Custom Domain
 • PRO Link Analytics & Pixels
 • PRO Themes, Avatars, Icons
 • PRO Hỗ trợ
 • PRO Bố cục
 • PRO Description, Highlights
 • PRO Fonts, Backgrounds
 • PRO Signups, Messages
 • PRO Crypto, NFT
 • PRO Thương mại
 • PRO Menu, Locations
 • PRO Galleries
 • PRO 3.9% + 30c (transaction fees)
Nhận gói PRO

Starter

Miễn phí

  / 
vĩnh viễn
 • Liên kết không giới hạn
 • Liên kết phân tích
 • Thanh toán tức thì
 • Cửa hàng Thương mại Điện tử & Sản phẩm không giới hạn
 • Tạo khách hàng tiềm năng
 • Bio Link Templates
 • Menu, Locations
 • Unlimited Social & Music Links
 • Unlimited Crypto Wallets
 • 9.9% + 30c (transaction fees)