HeyLink.me dành cho Cơ quan & Doanh nghiệp

Bạn là một cơ quan hay doanh nghiệp đang cần quản lý nhiều tài khoản HeyLink me? Nếu bạn đã sẵn sàng để đăng ký nhiều tài khoản HeyLink.me PRO, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi cung cấp giá cả linh hoạt khởi đầu từ ít nhất là 3 tài khoản trở lên.

Ngoài tất cả các tính năng PRO nâng cao của chúng tôi, bạn cũng sẽ có thể:

checkDễ dàng tạo và quản lý tất cả tài khoản HeyLink.me của bạn ở cùng một nơi chỉ với một lần đăng nhập

checkChia sẻ tài khoản HeyLink.me của bạn ở bất kỳ đâu với bất kỳ ai: khách hàng, đối tác, bộ phận kinh doanh

checkThanh toán cho tất cả các tài khoản HeyLink.me của bạn chỉ bằng một hóa đơn

checkBán chéo và chào hàng HeyLink.me cho khách hàng và đối tác danh mục đầu tư của bạn

Muốn cho chúng tôi biết bất cứ điều gì khác?